06 juli 2023

Omgevingsvergunning verleend

Op 6 juli 2023 heeft de gemeente Amsterdam de omgevingsvergunning voor plan Bredius verleend. De vergunning betreft de ontwikkeling en bouw van  appartementengebouw Bredius met 102 ruime woningen, zowel middeldure huur-, als koopwoningen. Op de begane grond komen bedrijfsruimten en er komt ook een parkeerkelder. 

De omgevingsvergunning ligt gedurende zes weken ter inzage voor belanghebbenden. 


Opvragen informatie

Het besluit over de omgevingsvergunning en de bijlagen zijn vanaf 6 juli jl. gedurende zes weken op te vragen via website https://www.officielebekendmakingen.nl. U kunt zoeken op 7560773 en officiële bekendmakingen.  

Na deze periode kan het besluit met bijlagen worden opgevraagd bij het contactcenter via 14020 of via www.amsterdam.nl/veelgevraagd.