Documenten, tekeningen en plattegronden

Buurtbewoners uit de Spaarndammerbuurt zijn nieuwsgierig naar de plannen, planning en mogelijkheden van Bredius. Hieronder is een aantal documenten en impressies te vinden.

Scroll naar beneden voor veelgestelde vragen

document

Trillingen bouwwerkzaamheden

Op 7 juni zijn er door omwonenden in een brief zorgen uitgesproken omtrent bouwtrillingen tijdens de realisatie van de nieuwbouw aan de...

document

Een coöperatie in Bredius

De ontwikkeling op de Brediuslocatie heeft, naast het wonen, een aantal andere functies. Er komt horeca, bedrijfs-, publieke en...

document

Duurzame deelmobiliteit in Bredius

Naast de toekomstige bewoners van Bredius krijgen ook de huidige buurtbewoners de mogelijkheid om deel te nemen aan het duurzame...

tekening

Aanzicht noordpunt vanaf de zijde Brediusbad; links de Zaanstraat
Aanzicht noordpunt vanaf de zijde Brediusbad; links de Zaanstraat

tekening

Aanzicht noordwestgevel vanaf de zijde Brediusbad (links) en de spoorzijde aan de rechterkant
Aanzicht noordwestgevel vanaf de zijde Brediusbad (links) en de spoorzijde aan de rechterkant

tekening

Aanzicht zuidpunt gebouw met buurtterras en horeca
Aanzicht zuidpunt gebouw met buurtterras en horeca

tekening

Gevel Zaanstraatzijde met in de plint bedrijfs- en maatschappelijke ruimtes en horeca
Gevel Zaanstraatzijde met in de plint bedrijfs- en maatschappelijke ruimtes en horeca

tekening

Poort Zaanstraatzijde richting de Groene Binnenkamer
Poort Zaanstraatzijde richting de Groene Binnenkamer

tekening

Zicht op de Groene Binnenkamer vanuit de poort
Zicht op de Groene Binnenkamer vanuit de poort

Veelgestelde vragen

Op 21 april 2022 was er een informatiebijeenkomst voor de buurt over plan Bredius. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben we deze vragen opgesteld. Waar nodig zullen deze de komende tijd worden aangevuld.

De Zaanstraat blijft eenrichtingverkeer. Auto’s rijden om het gebouw heen om de parkeergarage in te rijden. In- en uitgang van de parkeergarage is identiek en ligt aan de zijde van het zwembad.

De huidige groenstrook blijft intact en er blijft voldoende ruimte tussen het gebouw en het zwembad.

Het plan kent een natuurinclusieve aanpak. In de gevels komen bijvoorbeeld nestkastjes, de binnengevels hebben hangende tuinen en er komt een groene binnenplaats. Over deze onderwerpen gaan we nader in gesprek met vertegenwoordigers in de buurt.

De plint willen wij in eerste instantie bestemmen voor gebruikers uit de buurt om verbinding te maken. Hoe dat verder uitgewerkt en ingevuld gaat worden is nog niet duidelijk. Ook dat willen wij graag met vertegenwoordigers uit de buurt bespreken.

Indicatie is ca. € 120 per m2 ex. btw (prijspeil heden/mei 2022). Dit is afhankelijk van de functies. De ruimtes zijn flexibel in maat.

Binnenstedelijk bouwen geeft altijd overlast voor omwonenden. Voor dit plan wordt er niet geheid, maar geboord. Dat geeft minder geluidsoverlast. Bovendien wordt het gebouw van hout. Dat gaat qua bouw sneller en is veel schoner voor de omgeving.

Voor de start bouw zal de staat van de tegenoverliggende woningen worden opgenomen. Tijdens het afgraven en de bouw zal de aannemer continu monitoren of alles goed verloopt.

Het beleid van de gemeente is gericht op het bevorderen van de doorstroom in de buurt. De uitgangspunten zijn vastgelegd in de procedure woningtoewijzing. Deze staat op de site.

De koopwoningen zijn verplicht een parkeerplaats te kopen. Voor de huurwoningen is dit niet verplicht, maar huurders krijgen geen parkeervergunning op straat. Voor omwonenden is er de mogelijkheid om een parkeerplaats in de parkeergarage te huren.

Dit is een aandachtspunt voor de gemeente en/of Eigen Haard en zal met hen besproken worden.

Dit blijft gewoon in stand.

Beide poorten worden binnen de poort aangelicht.

Dit is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij zullen hen hierop attenderen.

Er is een appgroep die gestaag groeit. Hierin informeren we de buurt, net als op de site. We gaan ideeën vanuit de buurt verzamelen en bij mijlpalen betrekken we de buurt. Er komen werkgroepen aan de hand van thema’s. Laat weten als er bewoners toegevoegd kunnen worden aan de app. Of als je ideeën hebt voor een werkgroep. Dat kan zowel via de app als via de site.