Plan Bredius ontsluit zich aan weerszijden door twee opvallende poorten. Het gebouw bestaat uit 102 ruime woningen, zowel middeldure huur- als koopwoningen. Het is een driehoekig gebouw dat vijf verdiepingen telt. Op de begane grond is ruimte voor bedrijven, buurtorganisaties, ateliers, Café Bredius, etc. Naast de voordeuren op de begane grond komen bankjes. Op de zuidpunt is een gezamenlijk terras, een verbindende factor voor de buurt.

“Een transparante en levendige plint met buurtbedrijvigheid, ateliers en Café Bredius. Een gezamenlijk terras in de zon op de zuidpunt en bankjes voor de deur.”

Aanbod

In het aanbod van de woningen is een bewuste keuze gemaakt voor relatief veel grote woningen om de doorstroom in de buurt vorm te geven. Wij gaan met de buurt in gesprek om huidige bewoners voorrang te geven bij het huren of kopen van een woning. Er zijn 81 huur- en 21 koopwoningen. Deze bestaan uit 2-, 3-, en 4-kamerappartementen en tevens zijn er specifieke duo-woningen, atelierwoningen en woningen voor ouderen. Alle gezinswoningen hebben loggia’s, die ook als wintertuin gebruikt kunnen worden. De ouderenwoningen hebben een gezamenlijk dakterras met wintertuin.

Groen

In het hart van Bredius komt de zogenaamde Groene Kamer. Dit wordt een uitnodigende gezamenlijke tuin waar bewoners en bezoekers samen kunnen komen. De gevels aan de Groene Kamer-zijde zijn zacht en natuurlijk. Samen met de buurt willen we werken aan een voedseltuin en een gezamenlijk dakterras met een groenkas voor de bewoners.

Duurzaam

Er wordt gebruik gemaakt van vloerverwarming en vloerkoeling, ventilatie, warmteterugwinning, douchewarmteterugwinning en hergebruik van regenwater. We streven naar gezond wonen door de combinatie van natuurlijke ventilatie, gebruik van gezonde materialen en veel groen. Door voorzieningen in de gevels ontstaan nest- en verblijfplaatsen voor kleine dieren. Met het betrekken van de buurt door een buurtcoöperatie, de voedseltuin en gezamenlijke tuinen dragen we bij aan sociale duurzaamheid. Duurzame mobiliteit willen we realiseren door samenwerking met aanbieders van elektrische deelauto’s en deel(bak)fietsen.

De constructie van Bredius wordt in hout gebouwd. Dit heeft veel voordelen. Co2-reductie en blijvende opslag in het gebouw, circulair, een schonere en snellere bouw en veel minder overlast voor de buurt tijdens de bouw.

Openbare route

De Groene Kamer van Bredius vormt een mooie aanvulling op bestaande voorzieningen in de Spaarndammerbuurt. Samen met de begroeiing op de gevels en de daktuinen wordt dit een fijne woonomgeving, ook voor de buurt. De invulling is gericht op verbinding met de wijk. Het is een uitnodigende publieke ruimte en route, maar wel met respect voor privacy.

Samen Bredius - openbare route

Planning

In april 2022 zijn we gestart met een bijeenkomst voor de buurt over Bredius. De planning is mede afhankelijk van de afspraken die we maken met de buurt. Deze zal daarom komende periode verder worden ingevuld. We streven naar een gezamenlijke bijeenkomst per kwartaal.

Meedoen

In de komende maanden worden er verschillende activiteiten samen met de buurt opgetuigd. Belangstelling om mee te doen in een werkgroep of op de hoogte blijven? Vul dan het contactformulier in!

Contactformulier

Bouwplaats

Informatie over de ontsluiting en inrichting van de bouwplaats volgt voor de start van de bouw van Bredius in 2024.

Samen Bredius

Planning

April 2022 Planpresentatie aan de buurt

 • Interessepeiling buurtcoöperatie
 • Bewonersgroepen identificeren en rolverdeling
 • Onderzoeken ideeën

Juni 2022 Vervolgoverleg

 • Terugkoppeling
 • Uitvoering ideeën

September 2022

 • Informatiemiddag buurtbewoners
 • Uitvoering ideeën

November 2022

 • Indienen definitief ontwerp

Februari t/m mei 2023

 • Omgevingsvergunning ingediend > controle gemeente Amsterdam

Juli t/m medio augustus 2023

 • 6 juli: Omgevingsvergunning verleend
 • 6 juli t/m 16 augustus: Omgevingsvergunning ligt ter inzage
 • Indien geen bezwaar onherroepelijke vergunning
 • Indien bezwaar afwijkende procedure en planning

Eind 2023

 • Start verkoop koopwoningen (in maanden hieraan voorafgaand volgt meer informatie)

Voorjaar 2024

 • Voorbereiding bouw
 • Opnemen omliggende bebouwing
 • Presentatie buurt i.v.m. inrichting bouwplaats

Medio 2024 Start bouw

Medio 2026 Oplevering