07 oktober 2022

Informatiemiddag een succes!

Zo’n 70 buurtbewoners bezochten de informatiemiddag op 24 september jl. De meeste bezoekers waren nieuwsgierig naar de plannen en de planning en wilden graag met betrokkenen van gedachten wisselen. Er waren borden met impressies van het gebouw, plattegronden van de woningen en de binnentuin. Halverwege de middag konden belangstellenden deelnemen aan een van de thematafels. Vooral de Buurtcoöperatie trok veel belangstelling. De catering zorgde met warme chocolademelk dat iedereen warm bleef en in de kinderhoek konden kinderen naar hartenlust knutselen. Het was een positieve middag, waarvan er hopelijk nog vele volgen. Er is een buurtapp waar belangstellenden zich voor kunnen aanmelden, zodat ze laagdrempelig op de hoogte blijven. Alle stukken die tijdens de informatiemiddag beschikbaar waren zijn te vinden onder Informatie.