03 februari 2023

Omgevingsvergunning

Op 3 februari 2023 is de omgevingsvergunning voor plan Bredius ingediend bij de gemeente Amsterdam. De omgevingsvergunning geeft de aanvrager toestemming om de geplande bouwwerkzaamheden uit te mogen voeren. Na ontvangst van de ingediende omgevingsvergunning heeft de gemeente Amsterdam 16 weken de tijd om met een reactie te komen. Nadat de gemeente de omgevingsvergunning voorlopig heeft verleend is er een periode van zes weken, waarin belanghebbenden de omgevingsvergunning kunnen inzien. Op 20 maart a.s. organiseren wij weer een informatie-avond voor bewoners in Museum ‘t Schip. Wij willen bewoners dan verder informeren over de inhoud van de aanvraag van de omgevingsvergunning en een update geven van de plannen. We vinden het belangrijk dat bewoners goed geïnformeerd worden en hopen dat wij op jullie aanwezigheid kunnen rekenen. Begin maart volgt meer informatie op deze website over deze avond en het programma.